بی کسی

دارم به این فکر میکنم،
اگر من
جای او بودم...

 

ممکن نبود کسی برای من،
من باشد. 

/ 3 نظر / 35 بازدید
ShabNevis

بغض اشک همین

محمدصادق

سلام از بلاگتون خوشم اومد. لینکتون کردم. موفق باشید

بی خبر نیا… تا دستانم خالی باشد تا بتوانم وقت رسیدنت تو را در آغوش بگیرم…