اعتماد

تمام آنچه ممکن است از سر خیانت بر آدم تحمیل شود قابل جبران است،

مگر زخم بی اعتمادی که در عمق روح او ایجاد می‌شود.

 

انسان بدون غذا سه هفته، بدون آب سه روز و بدون تنفس سه دقیقه زنده می‌ماند 

اما همین انسان بدون اعتماد در لحظه می‌میرد...

/ 0 نظر / 195 بازدید