شکستم

این‌قدر بگم که مثل چینی من رو خرد کردی
سال‌هاست دیگه چینی شکسته را بند نمی‌اندازند
می‌اندازند دور
من رو شکستی
خرد کردی

/ 0 نظر / 4 بازدید