پریِ ایشان

مرا که با تو شادم
پریشان مکن.

/ 10 نظر / 32 بازدید
مخ تش

اصولش و نمیدونم ... ولی عموماً اونایی ک کنارشون حس خوش داری بیشتر از همه حالتو میگیرن ... یا ب قول شما باعث پریشونی ن ! . . . ما غر زدیم ! ولی مخاطب ؛ پریشان مکن.

محمد

:: وقتی هیچکس جریان سایبری حزب الله را سامان نمیدهد :: .: دوئل هم خداحافظی کرد/حزب الله فقط با فتنه یا جنگ با هم جمع میشوند :. http://www.duelfa.com/2529/%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%db%8c-2

رهاسادات

چون طفل که از خوردن داروست پریشان با دوست پریشانم و بی دوست....پری شان.... آدمیزاد بی پری شانی کم نمک می شود!...

ف.میم

سلام ... می شود کمک حال ِ دلم شوید ؟؟

معصومه

وقتی که این پست رو خوندم...تا مدتها زیر لب زمزمه می کردم..یه جاهایی حتی وسط خیابون !!! با چادر مشکی و روی گزفته !! خواستم بگم من اینجا رو می خونم و تا یه مدتی کلماتش توی ذهنم رژه میره !!! این دفعه بیشتر...

۲

درخلوتما؟!

تیر ماهی

شادی خوب نیست! دلم پریشانی میخواد.. دلم پریشانی میخواد... دلم!

شهردارشهرماه

درست مثل آلارم گوشی توی یه روز سرد و برفی زمستونی.... درست همین لحظه این نیم بیتک رفته رو مخم... نه میشه بیدار موند نه میزاره بخوابیم

زهرا

دلم یه چیز جدید میخواد............................خسته شدم از یکنواختی