بی حساب شدیم رفت

این یک سال گذشته را هم میگذارم به حساب آن یک سالی که مادرم میگفت زودتر از موعد دندان درآوردی و راه افتادی و زبان باز کردی و مدرسه رفتی و فلان و فلان و فلان

/ 0 نظر / 40 بازدید