دل و جای

براش نوشته بودم ... فکر نمی کردم عقده از دلش باز بشه .

 

البته هنوز هم نگفته اما بوی طوفان میاد.

 

خدایا مگه این دل من چقدر جا داره؟ هااان

/ 0 نظر / 4 بازدید