هف کور

کاش محله‌ی ما هم یه هف‌کور داشت تا برایمان دعای خوب می‌کردند

گم و گور نشین
بی خبر نمونین
دل‌تنگ نشین
بغض نکنین

هف‌کور به یه پول

/ 0 نظر / 4 بازدید