لب

تو می‌مکیدی و دل‌خوش بودی که چندی دیگر دهانت پر شیر می‌شود
من می‌کیدم و هیچ دل‌خوشی جز این مکیدن نداشتم

تو می‌خندی و خرسندی چون فکر می‌کنی پدر خوبی داری
و من نمی‌خندم و به این فکر می‌کنم که هیچ ندارم

و این داستان ادامه دارد....

همین! مال هیچکس نیست!

/ 2 نظر / 4 بازدید
پسر نوح

تو می‌مکیدی و دل‌خوش بودی که چندی دیگر دهانت پر شیر می‌شود من می‌کیدم و هیچ دل‌خوشی جز این مکیدن نداشتم قشنگ بود. [گل]

سادات علوی

سلام علیکم شما در افکار اون نبودین شاید میخواست با مکین لب پدرش ببوسد لبانی که ذکر خدا را هر روز کنار گوش اش زمزمه می کنه قلمتان به جوهر معرفت رنگین باد