عدالت

وقتی هیچکدام به حق خود قانع نمیشوند

یک نفر را مامور به تقسیم میکنیم
یک نفر را مامور به انتخاب...

/ 0 نظر / 54 بازدید