گریه کردم

شاید به مزاج برخی خوش نیاید

اما دیدمش و گریه کردم
دلم هوایی شد که من هم بنوشم یکی چند جرعه
بوسه هایش ، نوشیدنی هایش ، در آغوش کشیدن هایش

دلم خواستشان

همین!

/ 0 نظر / 4 بازدید