گوشه

گوشه ای داشتیم که ما را به آن می‌خواندند
می‌گفتند این دیوانه ، همه‌اش دنبال گوشه‌ایست برای کز کردن

تو حتی آن گوشه را هم از من گرفتی

/ 2 نظر / 4 بازدید
سمیرا

قشنگ مینویسی خیلی از پست ها رو خوندم... این به دلم عجیب نشست ؟(درد دارد که می توانی و بی نصیبم....)

هم...

چی شده؟ :(