حکم ظاهری

همیشه وظیفه بهترین راه است

 

/ 2 نظر / 26 بازدید
در خلوت

به عیال محترم هم خسته نباشید میگیم [خنده][قهقهه]

صوفی

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم ... نمک لطفا نگاه نکن به بی ربطی این شعر دلم گرفته [ناراحت]