آرزو

هیچی .

آرزو کنیم اتفاقی نیافته.

بچه تو که با یه کلمه این طور منو اروم می کنی چرا لالی؟

هااان؟

/ 0 نظر / 5 بازدید