زیبایی

باران و عطر و صبحگاه ؛ همه زیباییشان را از چشمان تو عاریه گرفته اند

کسی چه می داند اینکه "زیبایی در نظر این بیچاره نسبت شباهت با توست" یعنی چه؟
همین چند وقت پیش بود که با اون عزیز و اون بی معرفت رفته بودیم راه پیماییه قدس!

بهشون گفتم چقدر امروز این دختر خانم ها خوشگل شدند
می گفت چطور آقای چش چرون؟
گفتم : ببین انگار همه یه جورایی شبیه اون شدند ....!

بعد زیر لب گفتم : لیلی نام تمام دختران زمین است

 

همین! مال هیچکس نیست!

/ 2 نظر / 23 بازدید
mina kiani

چند پستت رو خوندم ............جالبه[گل]