فلک

همیشه بین بچه‌ها فرق می‌گذاشت

توجیه می‌کرد که خب بین بچه‌ها تفاوت هست و بلآخره همه که یکی نیستند
می‌گفت "تفاوت" جزئی از طبیعته و ازش گریزی نیست
می‌گفت اون کاری که بده تبعیضه

فلک

می‌گفت این کاری که من می‌کنم اسمش تبعیض نیست ، تفاوت قائل شدنه ...
خیلی درد داشت

اما امروز می‌فهمم که چقدر سخته به کسی که با همه فرق داره ، مثل همه نگاه کنی
خیلی درد داره

همین! مال هیچکس نیست!

/ 1 نظر / 73 بازدید
دچار

سلام یادش بخیر می گفت : درد نام دیگر من است...