فقط پائیز می‌بینیم؟

ترسیدن،
تعجب کردن،
جالب آمدن

و بلآخره عادت کردنِ کودکان به صدای شکستن برگ‌ها
زیر گام شیطنت... 

/ 3 نظر / 22 بازدید