/ 1 نظر / 6 بازدید
مجتبی

حرصم می گیره ازین همه دیوونگی واقعا دیووونه ای حسن جان! محمد حسن, آدم شو همه چیز تموم شد دیگه باشه پسرم