معلوم است چه کسی ...

 سلام واسه شروع این شعر را تقدیم میکنم به هر کس دوست دارد

چه کسی خواهد دید مردنم را بی تو؟

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا با تو چه کس میگوید؟

آن زمان که خبر مرگ مرا میشنوی

 روی خندان تو را کاشکی میدیم

شانه بالا زدنت را بی قید

 وتکان دادن دستت

که مهم نیست زیاد

 وتکان دادن سر...

چه کسی باور کرد؟

جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد

میتوانی تو به من زندگانی بخشی

یا بگیری از من آنچه را میبخشی

چه کسی خواهد دید مردنم را بی تو؟

چه کسی باور کرد ؟

جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد

حجاب گمکرده خود کرده سوخته

همون که ....

گرفتار

همین!!!

مال هیچکس نیست

/ 1 نظر / 4 بازدید
hejab

عليک سلام هميشه شروع ها خوب است ولی ماندنها و از همه مهم تر انتهای راه مهم است قربان شما