شوخی بزرگ

این روزها که میگذرد
من مرد میشوم،
دنیا بچه!

 

بچه مدام شوخی و جدی را قاطی میکند.

شوخی زخم میزند،
جدی میسوزد.

درد نمیکندها، میسوزد!

/ 0 نظر / 49 بازدید