گل بی‌شهامت

گل نه پسوند داشت و نه پیشوند ؛ خودت سنت شکنی رو شروع کردی

قدیم ها می گفتند
جگر شیر نداری . سفر عشق مکن
خیلی بی شهامت بودی

گل بی‌شهامت و دوست داشتنی من ...

همین! مال هیچکس نیست!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید