باهم

ایشاللا می شه یه روز تا دنیا را با تو به چالش بکشم .


با هم مثل میدون امام اصفهان یه آسمن یه دست می سازیم.


با هم . با هم . با هم . با هم


 شنبه 4 اسفند 1386 , ساعت 8:40 عصر

/ 0 نظر / 3 بازدید