کندی

از این همه شتاب خودم و این همه کندی دنیا به ستوه آمده ام
حتی این سیستم هم به موقع جلویت نمی اورد نقشه دنیا را

نوشته بود ترمز فرش ABS
فرش زیر پاتیم
ترمز دستیمون رو بکش ( فکر بد نکن )

همین! مال هیچکس نیست!

/ 0 نظر / 4 بازدید