کسی چه می‌دونه؟

هنوز هم وقتی توی خیالم صدات می‌کنم می‌گی : جاانم
می گی جانم و مثل همون وقت‌ها الف جان را می کشی ....
کسی چه می‌دونه با کشیدن الف جانت دل من رو کجاها می‌کشی ....
دیگه نگو چه کار کنم ؟؟
به من بگو چه کار کنم؟
چه کار کنم دوستم داشته باشی؟


همین! مال هیچکس نیست!

/ 0 نظر / 4 بازدید