جهنم خودش

کجای این مسافرت زجرآور

به دوباره دیدن می‌ارزد 

که با دیدن جهنم پروردگارش می‌گوید

لَوْ أَنَّ لِی کَرَّةً...

/ 0 نظر / 270 بازدید