بازی

بازی را دوست دارم

دوستش دارم که از ریشه ی باخت گرفتندش
دوستش دارم چون در بازی کسی زورش را به رخ کسی نمی کشد
دوستش دارم چون برنده اش تویی و من همیشه بازنده ام

من ، صفر
چشمان تو ، بی نهایت

همین! مال هیچکس نیست!

/ 0 نظر / 7 بازدید