لااقل خودتان باشید

در اطراف ما آدم های بسیاری هستند که فارغ از اینکه در موارد متعددی مرد نیستند

در موارد بیشتری انسان هم نیستند. 

اسفناکتر اینکه این گونه آدم ها در موارد بیشماری حتی خودشان هم نیستند...

 

در اطراف ما آدم های زیادی هستند که نیستند... 

/ 0 نظر / 201 بازدید