در خلوت

یکی از مدام باران‌های بی‌سرایش به تنگ آمده …. در فکر تعویض چشم‌ها

خلع چادر

گناهشان بیشتر از دوتاست،

آنها که هم به خدا دروغ می‌گویند،
هم به چادرشان.

   + نمک ; ۱:٥٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
comment نظرات ()

.

.

   + نمک ; ۱:٥٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
comment نظرات ()

و تازه داشته باشد...

ماندنت کفر
رفتنت ظلم

الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم

   + نمک ; ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
comment نظرات ()

ذره الهی

ذره ی الهی تویی!
تویی که به منِ هیچ جِرم دادی.

الهه ی من اما
تو با تمام الهی بودنت،
مخلوقی!

مخلوقِ آن که جُرم تمام کائنات را میبخشد.

   + نمک ; ۸:٤٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
comment نظرات ()

خواهد آمد

بچه فقط وقتی اشکش بند میاید،

که از آمدن مادر قطع امید کند.

   + نمک ; ۱:۳٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
comment نظرات ()

چه در دل من، چه در سر تو

ببین غم تو 

رسیده به جان و

دویده به تن

   + نمک ; ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
comment نظرات ()

شکر

به من زبان دادی،
تا از ته دل حرفی بزنم،
دل معشوقم به دست آید....

خدایا شکرت

   + نمک ; ٢:۱٠ ‎ب.ظ ; جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱
comment نظرات ()

همه آنچه میخواهم

یک روستا وسط کوه،
یک زمین برای کشت،
یک جین مرغ و خروس،
یک گله ی کوچک گوسفند،
یکی دو تا گاو که مدام بزایند

و یک خانه که تو در آن باشی.

   + نمک ; ۱:٥۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
comment نظرات ()

من که بیحالم :|

آهای تو که حالت بده!

.
.

خوش به حالت.

   + نمک ; ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
comment نظرات ()

زندگی م

بعضی‌ها زندگی می‌کنند،
بعضی‌ها فکر می‌کنند که زندگی می‌کنند،

بعضی‌ها با فکر کسی زندگی می‌کنند...

مساله‌ی دردناک مساوی بودن دو دسته‌ی آخر است...

   + نمک ; ٧:۱٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱
comment نظرات ()

خوردن تا مردن / مرده خواری

تو برای به درد من خوردن
من برای به درد تو مردن

آفرینش الهی ست دیگر...   + نمک ; ٥:٤۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱
comment نظرات ()