در خلوت

یکی از مدام باران‌های بی‌سرایش به تنگ آمده …. در فکر تعویض چشم‌ها

مصاحبه

برای خنده هم که شده بد نیست! خنده

مصاحبه با نمک، کاری که فقط از طلبه بلاگ برمیاد!

   + نمک ; ٦:٤٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

کشنده

می‌گه سیگار ضرر داره!
کُشنده است.

می‌گم کشندگی که ضرر به حساب نمیاد.
نفع هم هست تازه!

   + نمک ; ٩:۳۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

نگاه

نفرتت را می‌بری و حتی نگاه هم
بر من ترسیده نمی‌اندازی...

   + نمک ; ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

منتظرم

تو با تمام نفرت‌هایت،
برو.

من با همه‌ی وحشتم،
اینجا منتظرم.

منتظرم!
این را بفهم!

   + نمک ; ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

هنرمند

تو با دلی پر از نفرت،
از من و گناه،
دوری می‌کنی...

من بدون تو وحشت‌زده،
با پاکی این زندگی،
کنار می‌آیم...

خودت بگو!
کدام هنر کرده‌ایم؟

   + نمک ; ۳:٥٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

بیداری

واقعی!
همین بیداری تهوع آور است...

بیدار می‌شوم!
از خواب بیداری...

   + نمک ; ٥:٤٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

دنده‌هایمان

روی ماهت در رویم!

من، ساده بر دنده‌ی راست!
تو اما به بهانه‌ی چشم‌های من!
هم‌چنان بر "دنده‌ی چپ"،

وضع همین است که هست،
هر چه هم که حالا غلت بزنیم...

...خنکای بستر داغ می‌شود.

   + نمک ; ٥:٤٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

خنکای بسترمان

در راحت بستر!
غلت می‌زنیم و آواز می‌خوانیم...

صدایمان تمام دالان‌های آسمان را برداشته...

   + نمک ; ٥:۳٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

مرغ سحری

رو در روی هم!
انگار که همه عالم می‌شنوند،
مرغ سحر می‌خوانیم...
برای هم.

مرغ سحر،
با عطر مطبوع دهان تو!

آدامس خرسی...

   + نمک ; ٥:۳٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

سهم هر یک از دهان دیگری

دقیق نصف کردن یک آدامس،
آن هم از نوع خرسی،
خیلی سخت...

تکه‌ی کوچکش برای من!
تکه‌ی بزرگش برای تو!

تکه‌ی بزرگش را اما
من برای تو می‌خورم!

   + نمک ; ٥:۳۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

آدامس خرسی

یک دانه‌اش برای دوتایمان

اهل که باشی می‌فهمی!
اینطوری خوشمزه‌تر است.

   + نمک ; ٥:٢٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

الاعمال بالنیات

و چه در میان بی‌تقوایی،
خواندن نیت‌ها

ساده شده است.

   + نمک ; ٥:٢٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()